Automatyczne usuwanie danych Klientów


W panelu Asysto istnieje możliwość ustawienia automatycznego usuwania danych Klientów z systemu. W związku z tym możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz, aby dane Twoich Klientów były automatycznie usuwane z systemu po określonym czasie, czy też nie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1e RODO dane osobowe powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów. Oznacza to, że dane osobowe nie mogą być przechowywane i przetwarzane w nieskończoność. Powinny być usuwane, jeśli minie okres ich przydatności lub cele, w jakich były one gromadzone, zostały osiągnięte i nie wymagają dalszego przetwarzania danych. To administrator danych powinien zdecydować, jak długo będzie je przechowywał oraz po jakim czasie będzie je usuwał.

Dane osobowe mogą być usuwane z systemu Asysto w formie automatycznej (poprzez funkcję automatycznego usuwania danych) bądź też ręcznie w panelu (usuwając każdą rezerwację oraz kartotekę Klienta osobno).

Jeśli planujesz przechowywać dane osobowe swoich Klientów w dłuższym okresie i na chwilę obecną nie chcesz ich usuwać, ponieważ potrzebujesz historii współpracy, statystyk itp., możesz wyłączyć automatyczne usuwanie danych z systemu. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku powinno się mieć uzasadnienie do przechowywania danych osobowych w dłuższym okresie i razie potrzeby wykazać jego zasadność.

Ustawienia w Panelu Asysto

Wszelkich ustawień dokonasz w sekcji Konfiguracja rezerwacji (zakładka Proces rezerwacji). Dla pola Automatyczne usuwanie danych Klientów wybierz Wyłączone lub Włączone i określ ilość dni, po upływie których nastąpi automatyczne usunięcie danych Klientów z systemu.

Ilość dni liczona jest od daty zakończenia danej rezerwacji/wizyty.

W tym przypadku usuwane będą zarówno rezerwacje, jak i kartoteki Klientów, dla których wszystkie rezerwacje kwalifikują się do usunięcia.

Automatyczne usuwanie danych Klientów w Panelu Asysto

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące automatycznego usuwania danych Klientów, skontaktuj się z nami.

do góry