Pola w formularzu rezerwacji


Każda osoba dokonująca rezerwacji przez stronę WWW, musi wypełnić formularz, w którym poda swoje dane. Jest to konieczne w celu identyfikacji tej osoby, ewentualnego kontaktu oraz możliwości wysyłania powiadomień e-mail oraz SMS dotyczących złożonej rezerwacji. Formularz ten składa się z kilku standardowych pól, ale może być również uzupełniony polami dodatkowymi, które samodzielnie zdefiniujesz wedle własnego uznania.

POLA STANDARDOWE

Standardowe pola, które pojawiają się w formularzu rezerwacji, to: imię, nazwisko, telefon komórkowy, adres e-mail oraz uwagi.

Pole Imię, Nazwisko to pola obowiązkowe, które muszą być zawsze wypełnione przez osobę dokonującą rezerwacji.

Pole E-mail może być obowiązkowe lub opcjonalne - zdecyduj samodzielnie i dokonaj odpowiednich ustawień w Panelu Asysto. Domyślnie pole to jest ustawione jako obowiązkowe.

Pole Tel. kom. może być obowiązkowe lub opcjonalne - zdecyduj samodzielnie i dokonaj odpowiednich ustawień w Panelu Asysto. Domyślnie pole to jest ustawione jako nieobowiązkowe.

Pole Uwagi jest zawsze opcjonalne, co oznacza, że Twoi Klienci nie muszą go wypełniać. Mogą to zrobić wtedy, gdy chcą przekazać Ci coś więcej na temat rezerwacji.

W razie potrzeby pola Tel.kom, E-mail lub Uwagi można całkowicie ukryć, aby nie pojawiały się w formularzu rezerwacji. 

UWAGA! Jeśli pole E-mail zostanie ustawione jako nieaktywne, Twoi Klienci nie będą otrzymywać maila z potwierdzeniem rezerwacji oraz przypomnieniem o nadchodzącym terminie rezerwacji. Nie będą mogli również samodzielnie anulować swojej rezerwacji. Jeśli pole Tel.kom. zostanie ustawione jako nieaktywne, Twoi Klienci nie będą otrzymywać wiadomości SMS z przypomnieniem o nadchodzącej rezerwacji.

Ustawienia pól w Panelu Asysto

Zmiana ustawień dotycząca pól Tel. kom./E-mail/Uwagi w formularzu rezerwacji jest możliwa w sekcji Konfiguracja rezerwacji (zakładka Formularz rezerwacji). Wystarczy kliknąć w link Edytuj, który znajduje się w odpowiednim miejscu w tabeli, a następnie zaznaczyć lub odznaczyć pole Czy obowiązkowe?.

Edycja pola Tel. kom.

POLA DODATKOWE

W panelu Asysto masz możliwość wstawienia dodatkowych pól, które pojawią się do wypełnienia przez osobę dokonującą rezerwacji. Może być to np. wiek, numer dowodu, PESEL, ilość osób, miejsce spotkania i wiele innych - w zależności od potrzeb i rodzaju świadczonych przez Ciebie usług.

Dzięki tej funkcji możesz samodzielnie zdecydować, jakie informacje na temat Klienta lub Pacjenta są dla Ciebie istotne z punktu widzenia dokonywanej przez nich rezerwacji. Zgromadzone podczas rezerwacji dane pomogą Ci usprawnić pracę na miejscu - nie będziesz tracić czasu na formalności i poświęcisz go w całości na świadczenie usług.

Ustawienia pól dodatkowych w Panelu Asysto

Wszelkich ustawień dokonasz w sekcji Konfiguracja rezerwacji (zakładka Formularz rezerwacji). Aby dodać nowe pole, kliknij przycisk +dodaj.


Zdecyduj:

  • jaki będzie typ pola,
  • jaka będzie nazwa pola,
  • czy chcesz dodać opis informacyjny dla tego pola,
  • czy pole będzie obowiązkowe do uzupełnienia przez osobę dokonującą rezerwację,
  • czy pokazywać treść pola dla Klienta (w mailach, podsumowaniu i przypomnieniu o rezerwacji),
  • czy pole będzie obecnie aktywne (widoczne) w formularzu rezerwacji.
Konfiguracja pól dodatkowych

Wstawione przez Ciebie pola dodatkowe pojawią się w formularzu rezerwacji domyślnie na końcu.
Możesz jednak dowolnie ustawić ich kolejność wyświetlania, przesuwając wybrany wiersz w odpowiednie miejsce. 

Sprawdź, jak to wygląda na przykładzie konta demo:

TYPY PÓL

Istnieje możliwość wstawienia następujących typów pól do formularza rezerwacji:

  • tekst,
  • multitekst,
  • nagłówek.
Typy pól

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące pól dodatkowych w formularzu rezerwacji, skontaktuj się z nami.

do góry