Podziałka czasowa w kalendarzu rezerwacji


W panelu Asysto masz możliwość zadecydowania, jak będzie wyglądać podziałka czasowa w kalendarzu rezerwacji przeznaczonym dla Klientów. To znaczy, że możesz samodzielnie ustalić, w jaki sposób będziesz wyznaczać Twoim Klientom godziny realizacji świadczonych przez Ciebie usług.

STANDARDOWA PODZIAŁKA CZASOWA

W wersji domyślnej częstotliwość podziałki czasowej ustalana jest, zaczynając od godziny rozpoczęcia pracy, na podstawie długości wybranej usługi. W tym przypadku godziny udostępnione do rezerwacji są zawsze takie same, a częstotliwość podziałki równa jest długości trwania usługi.


Przykład 1.

Prowadzisz gabinet kosmetyczny, który jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 18:00. Jedna z usług, które oferujesz trwa 60 minut. W związku z tym Klienci mogą umówić się na realizację tej usługi każdego dnia o godzinie: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 lub 17:00. Kiedy dany termin staje się zajęty, podziałka czasowa kalendarza rezerwacji nie zmienia się i wygląda następująco:

Standardowa podziałka czasowa

Niestandardowa podziałka czasowa

Jeśli potrzebujesz niestandardowej podziałki czasowej, możesz ustawić jej częstotliwość w panelu Asysto. W tym przypadku dajesz Klientom możliwość samodzielnego zdecydowania, o jakich godzinach (w obrębie wyznaczonego czasu pracy) będą mogli zrobić rezerwację na daną usługę.

 

Przykład 2.

Podobnie jak w powyższym przykładzie, prowadzisz gabinet kosmetyczny, który jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 18:00. Jedna z usług, które oferujesz trwa 60 minut. Chcesz natomiast, aby Twoi Klienci mieli większą swobodę i możliwość wyboru godziny realizacji usługi co 15 minut, czyli np. o 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00 itd. Czas trwania usługi jest niezmienny i trwa zawsze w tym przypadku 60 minut, więc wybierając we wtorek godzinę 14:00, kolejna rezerwacja będzie możliwa w godzinach: 15:00, 15:15, 15:30 itd.

W takiej sytuacji podziałka godzinowa może się zmieniać, w zależności od rezerwacji dokonanych w danym dniu przez innych Klientów.

Niestandardowa podziałka czasowa

Zobacz nasze konto demonstracyjne, gdzie możesz dokładnie sprawdzić, jak w praktyce działa system rezerwacji z włączoną funkcją niestandardowej podziałki czasowej:

Ustawienia niestandardowej podziałki czasowej w Panelu Asysto

Wszelkich ustawień dokonasz w edycji terminarza (zakładka Zaawansowane). Wystarczy zaznaczyć opcję Niestandardowa podziałka czasowa w kalendarzu rezerwacji dla Klienta, a dla pola Częstotliwość podziałki wpisać odpowiednią ilość minut.

Ustawienia podziałki czasowej

UWAGA: Funkcja niestandardowej podziałki czasowej jest możliwa jedynie wtedy, gdy sposób dokonywania rezerwacji jest pojedynczy. Nie dotyczy zatem rezerwacji dokonywanych w trybie "kilka na raz".

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące podziałki czasowej w kalendarzu rezerwacji, skontaktuj się z nami.

do góry