Definiowanie godzin pracy i urlopów


W panelu Asysto możesz wprowadzić cykliczne godziny pracy powtarzające się co tydzień lub też ustalić swój indywidualny grafik, według którego pracujesz w danym dniu, tygodniu bądź miesiącu. Masz również możliwość dowolnego wprowadzania urlopów oraz przerw w trakcie dnia pracy. Wszystkie powyższe ustawienia definiowane są w panelu Asysto dla każdego terminarza oddzielnie.

CYKLICZNE GODZINY PRACY

Ustawienie stałych i niezmiennych godzin pracy oznacza, że będą powtarzać się one w Twoim kalendarzu rezerwacji cyklicznie co tydzień. Ma to zastosowanie wtedy, gdy każdego tygodnia pracujesz w tych samych z góry określonych godzinach, a wyjątki od tej reguły zdarzają się sporadycznie lub wcale.

Dodawanie cyklicznych godzin pracy w panelu Asysto

Wszelkich ustawień dokonasz w edycji terminarza (zakładka Godziny pracy). Dla każdego dnia wpisz obowiązujące godziny pracy.

Jeśli pracujesz w tych samych godzinach przez cały tydzień, wpisz je w poniedziałek i zaznacz kopiuj na cały tydzień.
W przypadku, gdy w dany dzień nie pracujesz wcale, odznacz ten dzień (jak np. w środę poniżej).
Jeżeli chcesz wprowadzić kilka przedziałów czasowych w obrębie jednego dnia, zaznacz dodaj kolejne godziny pracy (jak np. w piątek poniżej).

Cykliczne godziny pracy

NIESTANDARDOWE GODZINY PRACY

Jeśli zdarzają Ci się wyjątki od standardowych cyklicznych godzin pracy lub jeśli masz indywidualny grafik pracy na każdy dzień, tydzień czy miesiąc, możesz ustawić nieregularny czas pracy na każdy dzień osobno. Zdefiniowanie niestandardowych godzin pracy pozwoli Ci na pełną swobodę i realizację usług tylko wtedy, gdy masz na to ściśle przeznaczony czas i nie jest on powtarzalny.

Dodawanie niestandardowych godzin pracy w panelu Asysto

Wszelkich ustawień dokonasz w edycji terminarza (zakładka Nieregularny czas pracy). Kliknij guzik dodaj i wstaw określoną datę oraz godziny pracy.

Nieregularny czas pracy

Przykład.

Masz zawsze te same godziny pracy i każdego dnia pracujesz od 10:00 do 15:00, ale wyjątkowo 17 września będziesz pracować od 16:00 do 19:00. W takim przypadku w zakładce Godziny pracy pozostaw standardowe godziny od 10:00 do 15:00, a w zakładce Nieregularny czas pracy dodaj swój wyjątek. Wstaw datę 17 września oraz godziny od 16:00 do 19:00.

URLOPY I PRZERWY

W panelu Asysto masz możliwość ustawiania urlopów bądź planowanych przerw w trakcie pracy. Dzięki temu określisz, kiedy Twój zakład pracy będzie zamknięty bądź zarezerwowany oraz kiedy np. planujesz urlop, dzień wolny czy szkolenie. Wówczas oferowane przez Ciebie usługi będą niedostępne do rezerwacji.

Dodawanie urlopów i przerw w panelu Asysto

Ustawień w tym zakresie dokonasz bezpośrednio w wybranym terminarzu. Wejdź do danego terminarza, klikając czerwony guzik Terminarz na stronie głównej panelu Asysto. Nad Twoim kalendarzem rezerwacji kliknij czerwony guzik dodaj (zakładka Dodaj przerwę lub urlop), a następnie wpisz dokładne daty Twojego urlopu bądź przerwy w pracy. Możesz również kliknąć w wybraną datę i godzinę bezpośrednio na kalendarzu i  w taki sposób dodać swój urlop lub przerwę.

Urlopy i przerwy

Uwaga!

Mając zdefiniowany urlop w swoim terminarzu, nadal masz możliwość wprowadzania w tym czasie dowolnych zapisów od strony panelu administracyjnego, np. jeśli zechcesz zrobić jakiś wyjątek i przyjąć kogoś po uprzedniej konsultacji telefonicznej. 

Rezerwacja podczas urlopu

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące definiowania godzin pracy i urlopów, skontaktuj się z nami.

do góry