Profile uprawnień


System Asysto umożliwia nadawanie nowym użytkownikom wybranych przez Ciebie uprawnień. Możesz samodzielnie stworzyć własny profil uprawnień, który będzie dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb, lub wybrać jeden z domyślnie przygotowanych przez nas profilów:

  • Manager
  • Pracownik
  • Marketing
Uprawnienia i dostęp do sekcji w Panelu Asysto dla poszczególnych profilów

Każdy profil określa, jakie dokładnie uprawnienia i do których sekcji w Panelu Asysto dany użytkownik będzie miał dostęp po zalogowaniu.

Profil MANAGER posiada wszystkie uprawnienia, które posiada właściciel konta. Użytkownik może w tym przypadku pełnoprawnie zarządzać kontem, konfigurować stronę oraz system rezerwacji, mieć możliwość przedłużania i opłacania pakietów, a także dostęp do nadawania uprawnień itp.

Profil PRACOWNIK posiada uprawnienia, które pozwolą mu na aktywne korzystanie z systemu w ramach przydzielonego terminarza. Użytkownik ma bowiem możliwość dostępu do sekcji Przegląd i statystyki, gdzie może na bieżąco sprawdzać listę swoich rezerwacji.

Profil MARKETING daje użytkownikowi możliwość konfiguracji systemu od strony marketingowej, tj. zmianę kolorów, dodanie zdjęć, banerów, nowych podstron oraz treści na stronie internetowej itp. Profil ten umożliwia również zmianę ogólnych ustawień dotyczących sposobu rezerwacji.

Profile uprawnień

Dostęp do sekcji Przegląd i statystyki jest tylko i wyłącznie w zakresie wybranego terminarza. Oznacza to, że użytkownik będzie miał wgląd do statystyk ograniczonych do przydzielonego mu terminarza.

Zarządzanie archiwum terminarzy oznacza możliwość usuwania terminarzy z archiwum oraz ich przywracania na stronę główną panelu.


Jeśli żaden z powyższych profilów nie odzwierciedla Twoich indywidualnych potrzeb w zakresie przydzielanych uprawnień, możesz dodać swój własny profil uprawnień.

Dostęp do wybranych terminarzy

Podczas dodawania nowego użytkownika do Twojego konta w serwisie Asysto, masz możliwość wskazania konkretnych terminarzy, do których uzyska dostęp w ramach przydzielonych mu uprawnień. Może to być jeden kalendarz rezerwacji, kilka lub nawet wszystkie.

Poziomy uprawnień w zakresie wybranych terminarzy:

  • Pełne zarządzanie terminarzem
  • Zarządzanie rezerwacjami
  • Przeglądanie rezerwacji


Pełne zarządzanie terminarzem
oznacza całkowity dostęp do edycji tego terminarza (zmiana nazwy i godzin pracy, dodawanie usług dostępnych w ramach tego terminarza, opcje zaawansowane), a także możliwość przeglądania, dodawania, edytowania i anulowania wszystkich rezerwacji oraz urlopów.

Zarządzanie rezerwacjami umożliwia przeglądanie, dodawanie, edytowanie i anulowanie wszystkich rezerwacji oraz urlopów. Nie ma tutaj dostępu do opcji znajdujących się w edycji terminarza.

Przeglądanie rezerwacji umożliwia jedynie odczyt informacji znajdujących się w terminarzu rezerwacji. W tym przypadku użytkownik widzi w kalendarzu poszczególne rezerwacje oraz urlopy, ale nie może dodawać nowych ani zmieniać czy anulować już istniejących. Nie ma również dostępu do edycji terminarza.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące profilów uprawnień, skontaktuj się z nami.

do góry