Widok zbiorczy terminarzy


W Panelu Asysto jest możliwość korzystania z widoku zbiorczego terminarzy. Pokazuje on rezerwacje ze wszystkich (bądź wybranych) terminarzy jednocześnie. W tym miejscu można również dodawać, edytować i anulować wszystkie rezerwacje. Istnieje tu także możliwość przenoszenia rezerwacji pomiędzy wybranymi terminarzami, jeśli są one tego samego typu (np. terminarze podstawowe). Wszystkie zmiany dokonane na widoku zbiorczym są widoczne na terminarzach jednostkowych i odwrotnie.

Widok zbiorczy stanowi podgląd stanu rezerwacji na dany dzień. W łatwy sposób można jednak przełączać się także na inne dni, korzystając ze strzałek znajdujących się w prawym górnym rogu nad kalendarzem.

Ze względu na szeroki zakres informacji zawartych na widoku zbiorczym zalecamy korzystanie z niego na większych ekranach (typu laptop, monitor itp.). Sprawdzi się szczególnie w przypadku recepcji, rejestracji wizyt i ogólnego zarządzania wszystkimi rezerwacjami w Twojej firmie.

Widok zbiorczy  terminarzy
Widok zbiorczy w Panelu Asysto

Aby wyświetlić widok zbiorczy terminarzy, kliknij przycisk Widok zbiorczy znajdujący się na stronie głównej Panelu Asysto. Nie jest on dostępny jedynie w przypadku, gdy Twoje terminarze nie są aktywne lub brak w nich aktywnych usług.

Widok zbiorczy w panelu Asysto

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące widoku zbiorczego, skontaktuj się z nami.

do góry