Wiadomości e-mail wysyłane do KlientaPOTWIERDZENIE REZERWACJI

Wiadomość ta wysyłana jest bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji przez Klienta/Pacjenta na podany przez niego adres e-mail. Mail ten wysyłany jest zawsze wtedy, gdy ustawione jest w systemie automatyczne potwierdzanie rezerwacji lub gdy rezerwacja zostanie już potwierdzona.


Poniżej przykładowa treść:

Mail Potwierdzenie rezerwacji

Przy dodawaniu rezerwacji przez Panel Asysto e-mail Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłany do Klienta bezpośrednio po kliknięciu przycisku WYŚLIJ, który pojawia się na komunikacie w górnej części strony.

Rezerwacja dodana przez Panel

Jeśli w Konfiguracji rezerwacji (zakładka Proces rezerwacji) masz zaznaczoną opcję Zawsze wysyłaj do Klientów wiadomości e-mail przy dodawaniu, zmianie i anulowaniu rezerwacji przez Panel, wiadomość ta będzie automatycznie wysyłana do Klienta.

PRZYJĘCIE REZERWACJI

Ta wiadomość wysyłana jest bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji przez Klienta/Pacjenta na podany przez niego adres e-mail w przypadku, gdy ustawione jest w systemie ręczne potwierdzanie rezerwacji. W takim przypadku rezerwacja widnieje w systemie jako niepotwierdzona do momentu ręcznego potwierdzenia jej w panelu Asysto.

UWAGA!

Mail Przyjęcie rezerwacji wysyłany jest tylko w przypadku dokonywania rezerwacji na stronie przez Klienta. Nie dotyczy to rezerwacji dodawanych przez panel Asysto.

ZMIANA TERMINU REZERWACJI

Wiadomość ta wysyłana jest po zmianie terminu rezerwacji w panelu Asysto bezpośrednio po kliknięciu przycisku WYŚLIJ, który pojawia się na komunikacie w górnej części strony.

Zmiana terminu rezerwacji w panelu Asysto

Jeśli w Konfiguracji rezerwacji (zakładka Proces rezerwacji) masz zaznaczoną opcję Zawsze wysyłaj do Klientów wiadomości e-mail przy dodawaniu, zmianie i anulowaniu rezerwacji przez Panel, wiadomość ta będzie automatycznie wysyłana do Klienta.

ANULOWANIE REZERWACJI

Ta wiadomość wysyłana jest bezpośrednio po anulowaniu rezerwacji przez Klienta/Pacjenta lub w panelu Asysto po kliknięciu przycisku WYŚLIJ, który pojawia się na komunikacie w górnej części strony.

Anulowanie rezerwacji przez panel Asysto

Jeśli w Konfiguracji rezerwacji (zakładka Proces rezerwacji) masz zaznaczoną opcję Zawsze wysyłaj do Klientów wiadomości e-mail przy dodawaniu, zmianie i anulowaniu rezerwacji przez Panel, wiadomość ta będzie automatycznie wysyłana do Klienta.

PRZYPOMNIENIE O REZERWACJI

Ta wiadomość wysyłana jest do Klienta/Pacjenta w celu przypomnienia o zbliżającym się terminie rezerwacji. Jest wysyłana na 1/3/7 dni przed terminem rezerwacji, w zależności od indywidualnych ustawień w panelu Asysto:

Wysyłka maili z przypomnieniem o rezerwacji

DOKONAJ PŁATNOŚCI ZA REZERWACJĘ

Ta wiadomość zostanie wysłana w przypadku, jeśli masz włączone płatności online na Twoim koncie Asysto, a Klient lub Pacjent nie dokonał jeszcze płatności za swoją rezerwację. Wówczas e-mail ten wysyłany jest po 15 minutach od dokonania rezerwacji lub w momencie, gdy klikniesz w panelu przycisk Wyślij maila o stanie zobowiązań.

Dokonaj płatności za rezerwację

PRZYJĘTO PŁATNOŚĆ ZA REZERWACJĘ

Wiadomość ta jest wysyłana wówczas, gdy Klient opłacił online swoją rezerwację, a jego płatność została przyjęta i odnotowana w systemie.

Przyjęto płatność za rezerwację
Konfiguracja powiadomień e-mail w Panelu Asysto

Aby skonfigurować powiadomienia e-mail, które wysyłane są do Klienta, wejdź do sekcji Konfiguracja powiadomień (zakładka Powiadomienia e-mail). Możesz tam również edytować poszczególne wiadomości mailowe.

Edycja wiadomości e-mail

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące wiadomości e-mail wysyłanych do Klienta, skontaktuj się z nami.

do góry