Wiadomości SMS wysyłane do Klienta


Istnieje możliwość wysyłki powiadomień SMS w dwóch wariantach:

SMS ECO - zawarte w cenie abonamentu. W tym przypadku realizowana jest jedynie wysyłka przypomnienia o rezerwacji na 1 dzień przed terminem wizyty. Wysyłane są one z losowych numerów telefonu.

SMS FULL - niezawarte w  cenie abonamentu. W tym przypadku niezbędna jest integracja z SerwerSMS (więcej informacji na ten temat tutaj). W ramach SMS FULL realizowana jest wysyłka następujących powiadomień (do wyboru):

- potwierdzenie rezerwacji,
- przyjęcie rezerwacji,
- zmiana rezerwacji,
- anulowanie rezerwacji,
- przypomnienie o rezerwacji,
- dokonaj płatności za rezerwację,
- przyjęto płatność za rezerwację.

Dla wiadomości SMS FULL istnieje również możliwość zmiany treści wszystkich powiadomień. Dodatkowo możesz tu ustawić własną nazwę nadawcy SMS oraz dowolną długość wiadomości. SMS-y te mają najwyższy priorytet wysyłki i doręczenia.

Konfiguracja powiadomień SMS w Panelu Asysto

Aby skonfigurować powiadomienia SMS, które wysyłane są do Klienta, wejdź do sekcji Konfiguracja powiadomień (zakładka Powiadomienia SMS lub Powiadomienia SMS FULL). W przypadku SMS FULL możesz również edytować poszczególne wiadomości SMS-owe.

Edycja wiadomości SMS FULL

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące wiadomości e-mail wysyłanych do Klienta, skontaktuj się z nami.

do góry