Sposoby potwierdzania rezerwacji


System Asysto umożliwia różne sposoby potwierdzania rezerwacji:

  • potwierdzanie automatyczne,
  • potwierdzanie kodem SMS,
  • potwierdzanie ręczne,
  • potwierdzanie mechanizmem reCaptcha.

Możesz samodzielnie zdecydować, która z powyższych opcji będzie najlepsza dla Ciebie oraz Twojego biznesu. Poniżej znajdziesz opis każdej z nich.

AUTOMATYCZNE POTWIERDZANIE REZERWACJI


Domyślnym sposobem potwierdzania rezerwacji w systemie Asysto jest potwierdzanie automatyczne. Oznacza to, że po dokonaniu rezerwacji przez Klienta, pojawi się ona w Twoim terminarzu jako potwierdzona. Nie będzie potrzebować więc żadnej dodatkowej weryfikacji ani przez Klienta, ani przez Ciebie.

 

Zobacz nasze konto demonstracyjne, gdzie możesz dokładnie sprawdzić, jak w praktyce działa system rezerwacji z funkcją automatycznego potwierdzania rezerwacji:

Ustawienia automatycznych potwierdzeń rezerwacji w Panelu Asysto

Wszelkich ustawień dokonasz w sekcji Konfiguracja rezerwacji (zakładka Proces rezerwacji). Dla pola Sposób potwierdzania rezerwacji wybierz automatyczne.

Automatyczne potwierdzanie rezerwacji

POTWIERDZANIE REZERWACJI KODEM SMS


W systemie Asysto masz możliwość ustawienia, aby Twoi Klienci potwierdzali swoje rezerwacje za pomocą kodu SMS. Do momentu, gdy kod otrzymany w wiadomości SMS nie zostanie wpisany przez Klienta, rezerwacja widnieje w systemie jako niepotwierdzona. Może zostać ona automatycznie anulowana po upływie określonej w panelu Asysto liczby godzin (Autoanulowanie rezerwacji niepotwierdzonych). Rezerwacja zmienia status na potwierdzoną dopiero po wpisaniu przez Klienta kodu otrzymanego w wiadomości SMS-owej.

Kod weryfikacyjny wysyłany jest do Klienta za każdym razem po wpisaniu przez niego danych w formularzu rezerwacji. Otrzymany w wiadomości SMS kod należy wpisać w przeznaczone do tego celu okienko.

Potwierdzanie kodem SMS

Wiadomości SMS z kodem weryfikacyjnym wysyłane są jedynie na numery należące do polskiej sieci telefonii komórkowej.
Wiadomości SMS wysyłane przez system Asysto to wiadomości typu ECO, które wysyłane są z numerów losowych.

Funkcja ta umożliwi Ci uwiarygodnienie i potwierdzenie autentyczności wpisywanego podczas składania rezerwacji numeru telefonu. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że rezerwacja na Twoje usługi jest dokonywana przez Klientów, którzy rzeczywiście chcą przyjść do Ciebie na wizytę.

 

Zobacz nasze konto demonstracyjne, gdzie możesz dokładnie sprawdzić, jak w praktyce działa system rezerwacji z funkcją potwierdzania rezerwacji kodem SMS:

Ustawienia potwierdzeń rezerwacji kodem SMS w Panelu Asysto

Wszelkich ustawień dokonasz w sekcji Konfiguracja rezerwacji (zakładka Proces rezerwacji). Dla pola Sposób potwierdzania rezerwacji wybierz SMS z kodem.

Potwierdzanie rezerwacji kodem SMS

Uwaga: Nie ma możliwości wyboru potwierdzania rezerwacji kodem SMS, jeśli masz ustawione niezwłoczne autoanulowanie rezerwacji niepotwierdzonych. Takie rozwiązanie ma zapobiec sytuacji anulowania rezerwacji, zanim Klient otrzyma SMS z kodem i wpisze go na stronie.

RĘCZNE POTWIERDZANIE REZERWACJI


W panelu Asysto jest również możliwość ustawienia potwierdzania rezerwacji w sposób ręczny. Oznacza to, że po dokonaniu rezerwacji przez Klienta, pojawi się ona w Twoim terminarzu jako niepotwierdzona. Taka rezerwacja może zostać automatycznie anulowana po upływie określonej w panelu Asysto liczby godzin (Autoanulowanie rezerwacji niepotwierdzonych). Rezerwacja zmieni status na potwierdzoną dopiero po ręcznym potwierdzeniu jej w panelu.

Potwierdzanie rezerwacji w panelu

Taki sposób rezerwacji jest przydatny na przykład wtedy, gdy chcesz osobiście dokonać ostatecznej weryfikacji rezerwacji. Ręczne potwierdzanie rezerwacji sprawdza się również w sytuacji, gdy oprócz zapisów online wymagasz od Klientów/Pacjentów dostarczenia konkretnych dokumentów i od tego uzależniasz potwierdzenie danej rezerwacji.

 

Zobacz nasze konto demonstracyjne, gdzie możesz dokładnie sprawdzić, jak w praktyce działa system rezerwacji z funkcją ręcznego potwierdzania rezerwacji:

Ustawienia ręcznych potwierdzeń rezerwacji w Panelu Asysto

Wszelkich ustawień dokonasz w sekcji Konfiguracja rezerwacji (zakładka Proces rezerwacji). Dla pola Sposób potwierdzania rezerwacji wybierz ręczne.

Ręczne potwierdzanie rezerwacji

Uwaga: Nie ma możliwości wyboru ręcznego potwierdzania rezerwacji, jeśli masz ustawione niezwłoczne autoanulowanie rezerwacji niepotwierdzonych. Takie rozwiązanie ma zapobiec sytuacji anulowania rezerwacji, zanim zdążysz je potwierdzić ręcznie w panelu.

POTWIERDZANIE REZERWACJI MECHANIZMEM RECAPTCHA


System Asysto umożliwia potwierdzanie rezerwacji za pomocą mechanizmu zabezpieczającego reCAPTCHA. Opcja ta wymaga integracji z reCAPTCHA w Panelu Asysto - więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Przy włączonej opcji potwierdzania rezerwacji za pomocą reCAPTCHA, mechanizm automatycznie sprawdza zachowanie użytkownika na stronie i określa, czy nie jest on robotem. W przypadku pozytywnej weryfikacji użytkownik (Klient lub Pacjent) nie musi podejmować żadnych dodatkowych akcji, a złożona rezerwacja zostaje od razu dodana do Twojego terminarza jako potwierdzona.

Komunikat reCaptcha

W przypadku negatywnej weryfikacji Klient zostanie poproszony o przepisanie kodu z obrazka. Do momentu, kiedy tego nie zrobi, rezerwacja jest dodawana do Twojego terminarza jako niepotwierdzona. Po wpisaniu poprawnego kodu rezerwacja zostaje oznaczona jako potwierdzona.

Kod z obrazka

Uwaga: W tym przypadku sugerujemy ustawienie parametru Autoanulowanie rezerwacji niepotwierdzonych na Niezwłocznie, aby system automatycznie usuwał tego typu rezerwacje bez wpisanego kodu z obrazka (np. działanie robotów). 

Ustawienia potwierdzeń rezerwacji reCaptcha w Panelu Asysto

Wszelkich ustawień dokonasz w sekcji Konfiguracja rezerwacji (zakładka Proces rezerwacji). Dla pola Sposób potwierdzania rezerwacji wybierz reCaptcha.

Potwierdzanie rezerwacji reCaptcha

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące sposobów potwierdzania rezerwacji, skontaktuj się z nami.

do góry